Bestuur en commissies

SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIESLEDEN BESTUUR

Leo Bremmers,  voorzitter

Petra Roukens, secretaresse

Wil Segers, penningmeester

Joyce Janssen, , bestuurslid

Pieter van Pol, bestuurslid


ACTIVITEITENCOMMISSIE


BAANBEHEER contactpersoon

Bart Segers en Leo Bremmers

KANTINECOMMISSIE

Gerrie Segers, Gerrie Kessels, Jack Beckers

WEBSITE BEHEER

Bart Segers

JEUGDCOMMISSIE

Gerrie Segers, Manon Lousberg, vacature!

COMPETITIELEIDER SENIOREN

Wil Segers

COMPETITIELEIDER JEUGD

Tenniskids functionaris: Wil Segers